Dokumentert sikkerhetsopplæring

Sauda Vekst as har følgende styre:

Svein Ilstad, styreleder
Andreas Fløgstad, nestleder
Janne Hindrumsen
Ivar Johannes Handeland
Maiken Skorpe
Rune Dolmen
Amund Fattnes