kollage2

Velkommen til Sauda Vekst AS!

Sauda Vekst AS skal bidra til utvikling av et variert næringsliv i Sauda ved å yte kvalifiserte rådgivings- og servicetjenester
til medlemsbedrifter. Dette skal primært skje ved at industribedrifter, handel- og reiselivsbedrifter og relaterte tjenesteytende bedrifter blir knyttet sammen i et nettverkssamarbeid.

Selskapet skal ta initiativ til, og bidra til tiltak som kan gi mennesker og bedrifter i Sauda bedre kompetanse. Selskapet skal også bidra til utvikling av lokalsamfunnet og infrastrukturen ved egne initiativ eller ved å støtte andres.