Yrkes- og utdanningsmesse i Sauda 21. januar 2016

Sauda Vekst as og Suldal Vekst as arrangerer yrkes- og utdanningsmesse for indre Ryfylke i Saudahallen 21. januar 2016.
Det lokale næringlisvet i Sauda og Suldal stiller opp for å å synliggjøre yrkes- og kompetansefag i nærområdet.
Skoler og utdanningsinstitusjoner i elevenes dekningsområde stiller også med informasjon om sine utdanningstilbud.
Messa blir arrangert for elever i 10. klasse i  Sauda og Suldal samt vg.1, vg.2
og vg.3 ved Sauda vidaregåande skule. Messa er åpen fra kl. 10.00 – 15.00.

Invitasjon 1  Invitasjon 2

 

 

Nytt utebasseng i Sauda!

Endelig kan vi konstatere at Sauda får nytt utebasseng i tilknytning til Saudahallen!
Det nye anlegget vil inneholde et helårsbasseng på 10×10 meter, et barnebasseng,
et hoppbasseng samt en vannrutsjebane.

Utebad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skissen viser det opprinnelig planlagte bassenget.
Det er gjort noen endringer, – de to avrundede bassengene øverst til høyre vil bli til et kvadratisk basseng.
Den nye attraksjonen kan (om alt går på skinner) åpnes i løpet av sommeren 2015!

Ny runde med Gründercamp i Sauda!

17.-18. september 2014 ble det på ny arrangert Gründercamp ved Sauda ungdomsskole. Dette var andre gang elevene fikk lokale problemstillinger å tygge på . Som i fjor var dagene preget av samhandling, samarbeid og stort engasjement! Gründercamp er et spennende samarbeids-og læringstiltak som er utviklet av Ungt Entreprenørskap.
Les mer om Gründercampen i vedlegg: Grundercamp 2014

Bilde 2. grundercampBilde 1. grundercamp

Hyttefolkets dag, lørdag 11. oktober

Sauda Vekst as, i samarbeid med Sauda kommune og Sauda Ferie & Fritid as, inviterer igjen til hyttefrokost for eiere av fritidsboliger i Sauda.
Oppmøtet er kl. 09.30 i Saudahallen lørdag 11. oktober.

OBS! Begrenset plass.
Påmelding skjer til: Sauda Ferie & Fritid as tlf. 52 78 42 00 eller post@saudaferie.no innen fredag 3. oktober.
Oppgi alle navn på de som ønsker å delta og om det er barn under 14 år blant disse.

Mentorhjelp

mentorordning_overskrift

 

 

 

 

 

Trenger du en veileder eller sparringpartner for å videre-utvikle en næringside til en ny  arbeidsplass for deg eller din bedrift? Sauda Vekst AS ønsker å satse sammen med deg og  tilbyr derfor inntil 30 mentortimer til motiverte kandidater med gode prosjekter.

Mentorkorpset til Sauda Vekst AS består av ressurspersoner fra ulike bransjer. De har gjort  seg erfaringer med å starte og drive egen virksomhet, eller de kjenner virkemiddelapparatet godt. De er motiverte for å dele erfaringer og hjelpe nye gründere med å lykkes med sin ide.

Ta kontakt dersom du ønsker å ta del i mentorordningen.

Tlf: 52 78 68 95 / 416 05 642 E-post: post@sauda-vekst.no

Gründercamp Sauda ungdomsskule

bilde grundercamp

18. – 19. september 2013 går inn i historiebøkene til Sauda ungdomsskule. Da ble det for første gang arrangert
Gründercamp ved skolen. Samhandling, samarbeid, stort engasjement – og ikke så rent lite «nøtteknekking» – har
preget Sauda disse dagene. Gründercamp er et spennende samarbeids- og læringstiltak som er utviklet av
Ungt Entreprenørskap. Les mer om Gründercampen: Grundercamp

Djuvik Maskinering as – årets Saudabedrift!

1811974180Djuvik Maskinering as ble på generalforsamlinga 28. mai hedra som årets Saudabedrift 2012.
Styret si grunngjeving for tildelinga:

Djuvik Maskinering AS viser sterk vilje til satsing på innovasjon og nyskaping. Bedrifta jobber iherdig og søker kontinuerlig å tiltre nye marked med sine gode og framtidsretta løysingar.

Djuvik Maskinering as er kjent i markedet for høg kvalitet på sine produkt og for god service i alle ledd i organisasjonen.

Djuvik Maskinering AS er oppfatta av styret til å vera flinke på samarbeid og jobber aktivt med nettverksbygging som middel for innsalg og for å sikra eiga utvikling.

Djuvik Maskinering AS har ei viktig rolle som teknologibedrift i Sauda, og har stor betydning for næringsutviklinga i Sauda.

Djuvik Maskinering AS er i egenskap av si satsing i dag, men og inn i framtida, ei verksemd som gir vår kommune eit positivt omdømme. Teknologiutvikling er eit fagområde som gir Sauda ein ekstra dimensjon til tradisjonell satsing innan industri og reiseliv.