Djuvik Maskinering as – årets Saudabedrift!

1811974180Djuvik Maskinering as ble på generalforsamlinga 28. mai hedra som årets Saudabedrift 2012.
Styret si grunngjeving for tildelinga:

Djuvik Maskinering AS viser sterk vilje til satsing på innovasjon og nyskaping. Bedrifta jobber iherdig og søker kontinuerlig å tiltre nye marked med sine gode og framtidsretta løysingar.

Djuvik Maskinering as er kjent i markedet for høg kvalitet på sine produkt og for god service i alle ledd i organisasjonen.

Djuvik Maskinering AS er oppfatta av styret til å vera flinke på samarbeid og jobber aktivt med nettverksbygging som middel for innsalg og for å sikra eiga utvikling.

Djuvik Maskinering AS har ei viktig rolle som teknologibedrift i Sauda, og har stor betydning for næringsutviklinga i Sauda.

Djuvik Maskinering AS er i egenskap av si satsing i dag, men og inn i framtida, ei verksemd som gir vår kommune eit positivt omdømme. Teknologiutvikling er eit fagområde som gir Sauda ein ekstra dimensjon til tradisjonell satsing innan industri og reiseliv.