Næringsutvikling i Sauda

Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda.

Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen med lokale og regionale partnere har vi etablert ordninger som skal stimulere både knoppskytning i eksiste­rende virksomheter og nyetableringer.

For dere som vil satse på næringsutvikling i Sauda tilbyr vi:

utdanningstartkontornaeringlokalermentorordninglokalt