Ledige næringslokaler og arealer

Sauda Vekst AS tilbyr sammen med Sauda kommune løsninger for profilering av næringsareal for privatpersoner eller virksomheter som ønsker å leie ut eller å selge. Oversikten over næringslokaler og areal i Sauda skal imøtekomme ulike behov for næringsdrift i Sauda. Hensikten med tiltaket er å gjøre det enklere for deg som næringsdrivende å finne egnede lokaler og fasiliteter for din virksomhet.

Det er i tillegg et godt annonsetilbud til alle som har næringslokaler og arealer for utleie eller salg i Sauda.

Isolert hall med betonggulv, Søndenå, Sauda

Kontorlokaler i Saudagården, Rådhusgata 34

Kontorlokaler, Toppadalen 3, Sauda

Næringsareal (råtomter) på Birkeland

Startkontor til leie i Kyrkjegata 2, Sauda

Uisolert stålhall på Birkeland, leie/salg

Ledig kontor i Selvigbygget

 

Innrapportering om ledige lokaler gjøres på skjema under.

Er det ønske om bilde(r) sendes de som egen e-post til: post@sauda-vekst.no

Har du noen spørsmål, ta kontakt på tlf. 52 78 68 95.

  1. Loading ...