sauda_bedriftskapital

Sauda kommune og Sauda Vekst AS står sammen om tiltaket.
Sauda Bedriftskapital AS skal bidra til videreutvikling av eksisterende
næringsliv og nyetableringer i Sauda.

 

Tildelinger fra Sauda Bedriftskapital AS skal:

• Bidra til å skape nye arbeidsplasser

• Opprettholde og utvikle eksisterende arbeidsplasser

• Bidra til fellesprosjekter mellom flere bedrifter

• Utløse midler fra annet virkemiddelapparat

• Realisere kreative tiltak

• Gi bedre utnyttelse av lokalt råstoff og lokale ressurser

Her følger Retningslinjer Sauda Bedriftskapitalog Søknadsskjema v2 Sauda Bedriftskapital

 

< Tilbake til Næringsutvikling i Sauda