mentorordning_overskrift

Trenger du en veileder eller sparringpartner for å videre-utvikle en næringside til en ny  arbeidsplass
for deg eller din bedrift? Sauda Vekst AS ønsker å satse sammen med deg og  tilbyr derfor inntil
30 mentortimer til motiverte kandidater med gode prosjekter.

Mentorkorpset til Sauda Vekst AS består av ressurspersoner fra ulike bransjer. De har gjort  seg
erfaringer med å starte og drive egen virksomhet, eller de kjenner virkemiddelapparatet godt.
De er motiverte for å dele erfaringer og hjelpe nye gründere med å lykkes med sin ide.

Ta kontakt dersom du ønsker å ta del i mentorordningen.

Tlf: 52 78 68 95 / 416 05 642
E-post: post@sauda-vekst.no

 

< Tilbake til Næringsutvikling i Sauda