Næringsareal (råtomter) på Birkeland

IMG_0948Firmanavn:
Sauda kommune

Kontaktperson:
Avdelingsingeniør Ørjan Djuv

Telefon:
52 78 62 23

E-post:
orjan.djuv@sauda.kommune.no

Adresse:
Birkeland

Postnr. og poststed:
4200 Sauda

Areal:
Ca 45 daa

Ledig fra:
dd

Annet:
Ledige råtomter på industriområdet på Birkeland. Tomter tildeles etter søknad til kommunen.

Beskrivelse:
Se vedlagte kart over industriområdet på Birkeland. Ledige areal er merket med gult. Næringsarealer 2013

 

< Tilbake til ledige næringsarealer og lokaler