Om Sauda Vekst

sauda2

Sauda Vekst AS er en næringsforening som er eid av over 80 medlemsbedrifter. Eierne representerer et bredt spekter av næringslivet; industri, reiseliv og handel, samt administrative tjenester.

Visjon:
Drivkraft og partner for et voksende næringsliv.

Hovedmål:
Skape, opprettholde og videreutvikle arbeidsplasser.

Strategi:
Sauda Vekst er en næringsforening for alle bedrifter og næringsdrivende i Sauda som ønsker å være medlem. Selskapet skal bidra til bedriftsutvikling og vekst for medlemsbedriftene, med et regionalt fokus.

Strategien er delt inn i ulike fokusområder:
– Arbeid for medlemsbedriftene; Som næringsforening jobbe for utvikling av eksisterende næringsliv.

– Være et tydelig talerør for eksisterende næringsliv, og representere næringslivet i ulike fora.

– Være en brobygger mellom de ulike bedriftene i regionen.

– Være en brobygger mellom næringsliv og Sauda kommune.

– Hjelpe medlemsbedriftene med rekruttering og kompetanseutvikling.