Yrkes- og utdanningsmesse i Sauda 21. januar 2016

Sauda Vekst as og Suldal Vekst as arrangerer yrkes- og utdanningsmesse for indre Ryfylke i Saudahallen 21. januar 2016.
Det lokale næringlisvet i Sauda og Suldal stiller opp for å å synliggjøre yrkes- og kompetansefag i nærområdet.
Skoler og utdanningsinstitusjoner i elevenes dekningsområde stiller også med informasjon om sine utdanningstilbud.
Messa blir arrangert for elever i 10. klasse i  Sauda og Suldal samt vg.1, vg.2
og vg.3 ved Sauda vidaregåande skule. Messa er åpen fra kl. 10.00 – 15.00.

Invitasjon 1  Invitasjon 2